ترموستات های کنترل گرمایش محیطی

کنترل گرما و سرما در محیط

ترموستات کنترل گرمایش محیطیترموستات استیل الترون یکی از مهمترین و پر کاربردترین ابزارهای کنترلی در تاسیسات ساختمان برای تنظیم دمای هوا (دمای طرح داخل) است. برای هوشمند سازی ساختمان و به منظور بهینه سازی عملکرد سیستم سرمایش و گرمایش و همچنین تهویه مطبوع باید از ترموستات های با کیفیت بهره گرفت.

تنظیم دمای داخلی منزل و محیط های بسته مانند اداره و اتاق کار از مسائل جالب و مهم است.اگر از ترموستات محیط برای کنترل دما استفاده کنید،نیازی به چک کردن مداوم درجه حرارت و تنظیم وسایل گرمایشی ندارید.از اینرو استفاده از ترموستات محیط باعث صرفه جویی در انرژی مصرفی خواهد شد و از هدر رفتن انرژی جلوگیری خواهد کرد.

ترموستات های کنترل گرمایش از کف

کنترل دمای محیط از کف

ترموستات های کنترل گرمایش از کف

در سیستم گرمایش از کف ، گرما از کف فضای مورد نظر به صورت تابشی به فضای خانه منتقل می شود بدین ترتیب سقف ، دیوار ها و هر وسیله ای در آن فضا به عنوان یک رادیاتور عمل می کرده و باعث گرم شدن خانه می شود. این گرمایش در گرو گرم شدن هوای خانه نیست و این امر موجب کاهش انرژی در این سیستم می گردد.کنترل این سیستم های گرمایش توسط انواع سیستم کنترل گرمایش از کف برای بهبود عملکرد گرمایش بسیار حایز اهیمت است.

در روش گرمایش از کف ابتدا قسمت پایین که مورد نیاز ساکنین است گرم می‌شود و هوا با دمای کمتری به سقف خواهد رسید ، که این یکی از مزایای اصلی سیستم گرمایش از کف می‌باشد. یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم گرمایش از کف که امروزه بسیار مورد توجه واقع می‌شود، آسایش و راحتی افراد می‌باشد، به طوریکه آسایش و راحتی افراد در محل سکونتش بدون اینکه از هر بابت دارای محدودیت باشد فراهم می‌شود.