دستگاه تصفیه آب زیر سینکی 4 مرحله ای Stream

دستگاه تصفیه آب زیر سینکی 4 مرحله ای Stream بالاترین کیفیت آب آشامیدنی را فراهم میکند . طراحی کارآمد ، کیفیت عملکرد ، نصب و تعویض آسان فیلتر و دیگر ویژگی های فنی این دستگاه را به یکی از کاملترین و منحصر به فرد ترین یونیت های تصفیه آب زیر سینکی بازار تبدیل کرده است.

 

ویژگی های اصلی دستگاه تصفیه آب زیر سینکی 4 مرحله ای Stream:

 

 • تصفیه آب زیر سینکی 4 مرحله ای Stream با استفاده از یون های نقره در فرآیند تصفیه، باکتری ها و میکروارگانیسم های آب را جذب کرده و از ادامه حیات آن ها در داخل دستگاه جلوگیری خواهد کرد، در نتیجه این دستگاه برخﻼف دستگاه های تصفیه آب موجود در بازار نیاز به پمپ، لوله ی خروجی فاضﻼب یا هرگونه تجهیزات اضافه ی دیگر ندارد

 

 • طراحی این دستگاه شما را قادر به نصب فیلتر در مکان هایی با حداقل فضای موجود در زیر سینک می نماید .برای جایگزینی اینچ می تواند به صورت جداگانه و با یک فشار و کلیک ساده نصب شود. ١٣یا ١٠ آسان هر کارتریج با طول

 

 • ذرات کربن فعال آغشته به یون نقره در آخرین مرحله فیلتراسیون از ورود آلودگی بیرون از دستگاه و رشد باکتری ها در داخل فیلتر جلوگیری می کند. هنگامی که یون های نقره در آب آزاد می شوند. تبدیل به ذرات کاتیونی شده که نقش یک ویروس کش و میکروب کش قوی با قابلیت نابودی فراوان را بازی می کنند. عمل گندزدایی زمانی آغاز می شود که سطح خارجی میکروارگانیسم ها که ذاتا دارای بار منفی هستند به علت پدیده الکترواستاتیکی توسط یون های نقره محاصره می شوند این . باکتری ها و ویروس ها شده است و به تدریج آنها را ازبین می برد،فرایند مانع از ادامه فعالیت زیستی میکروب ها

 

 • سیستم فشار و کلیک به تعویض بسیار آسان فیلتر کمک کرده و تنها با فشار یک دکمه و پیچاندن ساده در مقر دستگاه، کارتریج فیلتر آب تعویض خواهد شد .سیگنال صدای کلیک نشان می دهد که فیلتر به درستی نصب شده است.

 

 • دارای یک گزینه قطع اتوماتیک می باشد که اگر کارتریج فیلتر در جریان صحیح آب نباشد، جریان آب تصفیه آب زیر سینکی Stream قطع خواهد شد

 

 • کارتریج های اصلی داخل فیلترها توسط جداره بیرونی محصور شده و با این سیستم در برابر آلودگی های خارجی بخصوص در محافظت می شوند.، طی تعویض فیلتر

 

 • اولترا فیلتراسیون فرآیندی کلیدی در سیستم تصفیه آب است .کارتریج اولترا فیلتراسیون با یک نی توخالی با منافذی به اندازه میکرون جلوگیری می ٠,٠١ میکرون در این دستگاه می باشد که از ورود ذرات، باکتریها و میکروارگانیزم های کوچکتر از ٠,٠١ کند. این فن آوری فوق العاده، آب را با کیفیت باﻻ تصفیه کرده و آب آشامیدنی بسیار بهداشتی و عاری از باکتری را برای شما مهیا می نماید.

مراحله تصفیه :

 • مرحله اول ، پیش فیلتر یک میکرونی پلی اتیلن : حذف ذرات گرد و غبار ، زنگ زدگی ، رسوب و درات مختلف با اندازه یک میکرون
 • مرحله دوم ، بلوک کربن فعال نیم میکرونی ، جذب و کاهش97درصد کلر باقی مانده و طعم و مزه و بوی بد آب ، حذف 99.7 درصد مواد فرعی کلرزنی و حذف 99.7 درصد اجزای آلی فرار و گازهای شیمیایی محلول در اب
 • مرحله سوم ، غشا اولترافیلتراسیون0.01 میکرون: حذف میکرو اورگانیزم ها ف باکتری ها ، جلبک ها ، کیست ها و حذف ذرات بالای 0.01 میکرونی از آب ، که این مرحله اجازه می دهد مواد معدنی سالم عبور کنند
 • مرحله چهارم ، یونهای نقره گرانولی ضد باکتریایی : چلوگیری از رشد و تکثیر باکتری ها در داخل اجزای فیلتر جلوگیری از ورود آلودگی از خارج دستگاه به داخل و حذف 99.1درصد طعم ، مزه و بوی بد آب