پمپ گرمایشی WWK 300 AH

0 از 5
72,000,000 تومان

پمپ گرمایشی WWK 302

0 از 5
81,000,000 تومان

پمپ های گرمایشی (انتقال انرژی هوا به آب)

تولید گرمایش و سرمایشAir / Water heat pumps

پمپ های گرمایشیهیت پمپ یک سیستم گرمایی ترمودینامیکی است. این دستگاه می تواند برای تبدیل انرژی محیط زیست به گرما برای خانه شما مورد استفاده قرار گیرد. گرما که از هوا در فضای باز و یا ازهوای در فضای داخلی استخراج شده، ابتدا از سیستم تبرید عبور کرده، از طریق یک کندانسور تغذیه شده و گرمایش را ایجاد میکنند. و برای ایجاد سرمایش در تابستان از هوای گرم استفاده نموده و ازطریق سیکل معکوس تبرید سرمایش را فراهم میکنند.

تقریبا پنج بخش از انرژی زیست محیطی و یک بخش از انرژی الکتریکی، انرژی گرمایشی را تامین می کنند. ازانرژی الکتریکی برای پمپ کردن انرژی محیطی در دمای پایین از 20- الی 35 درجه سانتیگراد و تکمبل کردن سیکل تامین انرژی گرمایی استفاده میشود. این سیستم انرژی هوای محیط را بعنوان انرژی اصلی تجدید پذیردریافت کرده و تا 75% در مصرف برق صرفه جویی میکند.