محصولات آریاتیس

آبگرمکن برقی بدون مخزن ATD 11 CA- ATD 21 CA

0 از 5

ویژگی ھای عمومی
1-وزن بسیار سبک و دارای طراحی زیبا با ابعاد بسیار کوچک
2-دارای عمر مفید حد اقل ١٠ساله با کارایی کامل
3-مقاوم در برابر خورندگی آب و بدون سوراخ شدگی و زنگ زدگی
4-بدون نوسانات دما در زمان مصرف
5-دارای سیستم ھوشمند ایمنی برق
6-عدم محدودیت در مصرف مداوم آب گرم
7-صرفھ جویی ۴٠درصدی برق در مقایسھ با آبگرمکن ھای مخزن دار
8-دارای استاندارد مقاومت در برابر فشارھای خارجی و پاشش آب (
IPX4)
9-دارای انواع قدرت و کاربردھای مختلف
10-قابلیت نصب در حمام- زیرسینک- کابینت- سقف کاذب و ..

15,000,000 تومان17,000,000 تومان

آبگرمکن برقی بدون مخزن AFD 8 CA

0 از 5

ویژگی های عمومی
1-وزن بسیار سبک و دارای طراحی زیبا با ابعاد بسیار کوچک
2-دارای عمر مفید ۱۰ساله با کارایی کامل
3-مقاوم در برابر خورندگی آب و بدون سوراخ شدگی و زنگ زدگی
4-بدون نوسانات دما در زمان مصرف
5-دارای سیستم هوشمند ایمنی برق
6-عدم محدودیت در مصرف مداوم آب گرم
7-صرفه جویی ۴۰درصدی برق در مقایسه با آبگرمکن های مخزن دار
8-دارای استاندارد مقاومت در برابر فشارهای خارجی و پاشش آب (
IPX4)
9-دارای انواع قدرت و کاربردهای مختلف
10-قابلیت نصب در حمام- زیرسینک- کابینت- سقف کاذب و

7,100,000 تومان

آبگرمکن برقی بدون مخزن AKD6 CA

0 از 5

ویژگی های عمومی
1 -وزن بسیار سبک و دارای طراحی زیبا با ابعاد بسیار کوچک
2 -دارای عمر مفید ۱۰ ساله با کارایی کامل
3 -مقاوم در برابر خورندگی آب و بدون سوراخ شدگی و زنگ زدگی
4 -بدون نوسانات دما در زمان مصرف
5 -دارای سیستم هوشمند ایمنی برق
6 -عدم محدودیت در مصرف مداوم آب گرم
7 -صرفه جویی ۴۰ درصدی برق در مقایسه با آبگرمکن های مخزن دار
8 -دارای استاندارد مقاومت در برابر فشارهای خارجی و پاشش آب )IPX4)
9 -دارای انواع قدرت و کاربردهای مختلف
10 -قابلیت نصب در حمام- زیرسینک- کابینت- سقف کاذب و …

5,100,000 تومان

آبگرمکن برقی بدون مخزن DSF 70 U

0 از 5

ویژگی ھای عمومی
-1وزن بسیار سبک و دارای طراحی زیبا با ابعاد بسیار کوچک
-2دارای عمر مفید حد اقل ١٠ساله با کارایی کامل
-3مقاوم در برابر خورندگی آب و بدون سوراخ شدگی و زنگ زدگی
-4بدون نوسانات دما در زمان مصرف
-5دارای سیستم ھوشمند ایمنی برق
-6عدم محدودیت در مصرف مداوم آب گرم
-7صرفھ جویی ۴٠درصدی برق در مقایسھ با آبگرمکن ھای مخزن دار
-8دارای استاندارد مقاومت در برابر فشارھای خارجی و پاشش آب (
IPX4)
-9دارای انواع قدرت و کاربردھای مختلف
-10قابلیت نصب در حمام- زیرسینک- کابینت- سقف کاذب و …

6,500,000 تومان