اتصالات پنل های خورشیدی SOL SV-A50

استعلامی

ویژگی های اصلی

  • سر هم بندی شده و یکدست بدون اجزای اضافه
  • نصب سریع و آسان
  • اتصال امن و قدرتمند

این وسیله یک رابط جهت متصل نمودن دو صفحه جدب انرژی خورشیدی می باشد.